24 verkochte woningen

21 januari '22

Goed nieuws vanuit 't Zand, want daar zijn inmiddels al 24 contracten getekend voor de woningen van 't Zand-Noord fase 2A. En met 24 verkochte woningen van in totaal 27 woningen in deze fase zitten we inmiddels op een verkooppercentage van 88%.

Opschortende voorwaarden

Zodra 70% van de woningen in een project is verkocht, de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, de grond bouwrijp is gemaakt en Woningborg het plan geaccepteerd heeft, krijgt de aannemer opdracht om het project te bouwen. Met het passeren van de 70%-grens én een onherroepelijke omgevingsvergunning voor het project zijn in ieder geval alvast twee belangrijke opschortende voorwaarden vervuld.

Dit betekent overigens niet dat er ook daadwerkelijk direct gestart wordt met bouwen. Allereerst zal de grond nog bouwrijp gemaakt moeten worden. Alle verhardingen en eventuele fundamenten, wortels, boomstronken etc. in de grond zal de bouwer moeten verwijderen om te starten met de werkzaamheden. Maar ook zal de aannemer de grond eerst moeten voorbelasten door het aanbrengen van een zandlaag. Een standaard werkwijze die eventuele verzakkingen later moeten voorkomen.      

image alt

De eerste kopers

Op de foto rechts of hierboven een van de eerste gelukkige kopers van een van de 27 woningen van fase 2A in 't Zand, kort na de ondertekening van het koopcontract bij Vlieg Makelaar in Schagen.   

In latere nieuwsberichten zullen we de kopers en geïnteresseerden samen met aannemingsbedrijf Kuin regelmatig op de hoogte houden van het verloop van het project. Én natuurlijk over de officiële start van de bouw, zodra dit zo ver is. Wordt vervolgd!