Speciale toewijzingscriteria tussenwoningen fase 2B

Op woensdagochtend 13 juli om 10:00 uur gaan de 32 woningen van fase 2B in verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich dan t/m woensdag 3 augustus 10:00 uur inschrijven op maximaal 5 bouwnummers van dit project. Belangrijk om te weten is dat voor de toewijzing van alle 12 tussenwoningen in dit project een inkomensvoorwaarde geldt. De extra goedkope tussenwoningen van deze fase 2B zijn door de gemeente Schagen namelijk aangewezen als extra goedkope starterswoningen. 

Starter(s) op de woningmarkt?

8 juli '22

Ben jij of zijn jullie starters op de woningmarkt en geïnteresseerd in één van de tussenwoningen van deze fase 2B? En is jouw of jullie (gezamenlijke) huishoudeninkomen niet meer dan EUR...........  per jaar? Schrijf je dan in voor maximaal 5 tussenwoningen van jouw voorkeur via deze site. 

Nadat de inschrijvingstermijn voor alle woningen op 3 augustus om 10:00 uur is verlopen zal de projectnotaris de loting verrichten en BPD Gebiedsontwikkeling op basis van deze loting de bouwnummers toewijzen aan de 32 kandidaatkopers. Dus ook aan de kandidaatkopers voor de 12 tussenwoningen.

Bij de tussenwoningen in deze fase 2B gaat het om de bouwnummers: 39, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 58.

Na de loting contact met BPD Gebiedsontwikkeling

Na de loting door de projectnotaris nemen wij contact op met de kandidaatkopers van de tussenwoningen. Er gelden immers speciale voorwaarden die gecheckt moeten worden. Als kandidaat dien je binnen één week nadat je we jouw hebben gesproken de volgende documenten op te sturen:


• Inkomensverklaring 2020 Belastingdienst. Hiervoor gebruik je het IB60-formulier.
• Werkgeversverklaring over 2021
• Laatste drie loonstroken/-specificatie over 2021
• Kopie van legitimatiebewijs (BSN-nummer weglaten)
• Getekende intentieverklaring waarin je verklaart te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
   De intentieverklaring (pdf) kun je hieronder downloaden.

Je kunt kopieën van de bovengenoemde documenten sturen naar: .......?


Als blijkt dat je inderdaad voldoet aan de voorwaarden, krijg je automatisch een mail van BPD dat de boven- of benedenwoning aan jou is toegewezen. Indien je niet in aanmerking komt op basis van de gestuurde documenten, nemen wij telefonisch contact met je op om je dit te laten weten.

Intentieverklaring (pdf)

Belangrijk om te weten

Zorg dat je al voor de inschrijving voor één of meerdere beneden- en bovenwoningen deze documenten gereed hebt. Mocht je worden ingeloot, dan hoef je alleen de documenten door te sturen. En dat scheelt dus tijd.

Bij onvolledig of te laat aangeleverde stukken kunnen wij dit niet in behandeling nemen en wijzen wij de woning toe aan de eerstvolgende gegadigde.